مدیریت پروژه

– Our records & experiences –

ISO 21500-2 – مدیریت پورتفولیوی پروژه ها – ISO 10006 – PMBOK – ICB(IPMA-D)

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1IMIDRO - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران2بانک صنعت و معدن ایران
3شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران4شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
5شرکت عمران صنعت6قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) - شرکت نیروگستر
7شرکت مهندسین مشاور و شهر سازی پارت8شرکت رهبان سازان طبرستان
9دانشگاه پیام نور- واحد نقده