Our knowledge, Your way

Previous slide
Next slide

ISO

خدمت دهی استاندارد

ارائه خدمات بر اساس الزامات سیستمهای مدیریتی
ISO9001:2015، ISO21502:2020 و HSE-MS

Specialized Deps

دانش فنی روز

بهره مندی از مشاوران، مدرسان و سرممیزان مجرب و متخصص در بخشهای تخصصی شرکت

PMO

متعهد در زمان

هماهنگی، پشتیبانی، مدیریت و کنترل پروژه ها، بصورت متمرکز و مستقل در قالب واحد PMO شرکت

درباره SPM

شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت امید دارد تا با تکیه بر الطاف الهی و با هدف كمك به ارتقاي کيفيت، بهره وری، تعالی و توسعۀ مديريتِ دانش بنیان و همچنين ترويج رويكردهاي سيستمي و اشاعۀ استانداردهاي ملي و بين المللي مرتبط، بتواند با تمرکز و توجه ويژه به مفهوم صحیح خدمات مشاوره مديريت و بر پایۀ سرمايه اي از تخصص و تجربه، بعنوان يک خدمتگذار صدیق، شريکی دانا براي کارفرمایان خود باشد.

- Specialized Target Markets -

حوزه های تخصصی فعالیت مشتریان شرکت

بروزرسانی مستمر دانش مورد نیاز جهت حوزه های تخصصی بازار هدف و تمرکز و تجارب حاصل از امتداد خدمت گذاری در صنایع مشخص،
موجب اطمینان مشتریان جهت اعتماد به شرکت SPM گردیده است …

معادن و صنایع معدنی

تجارب گران قدر ارائه خدمات در معادن و صنایع فولاد و آلومینیوم و ... و نهادهای قانون گذار مرتبط با این حوزه

نفت و گاز و پتروشیمی

سوابق ارزشمند مشاوره در شرکتهای فعال در این حوزه (مدیریت و نظارتی، بهره بردار، مشاوره، پیمانکاری و ....)

بانک و بیمه

حضور مستمر در صنعت بیمه و بانکداری و ارائه خدمات تخصصی مشاوره مدیریت طی دهه گذشته

company 0 +
TRAINING
company 0 +
EFQM
company 0 +
STRATEGY
company 0 +
ISO

برنامه ریزی استراتژیک

تدوین، بازبینی و بروزرسانی برنامه استراتژی سازمان ها و جاری سازی آن با روش هایی چون BSC و ...

نظام تعالی سازمان

استقرار نظام تعالی سازمانی براساس مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM، جایزه ملی کیفیت ایران، جایزه ملی تعالی سازمانی ایران و ...

مدیریت فرآیندها و سیستمهای مدیریتی

طراحی / بازطراحی و بهبود فرآیندها و سیستمهای مدیریتی و آموزش و همراهی/ نظارت بر اجرا و تعهد به موفقیت در ممیزی شخص ثالث

آموزش

برگزاري آموزش سیستمهای مدیریتی، برنامه ریزی استراتژیک، مفاهیم مدیریت پروژه، مدلهای تعالی و سایر مفاهیم مرتبط با متدولوژیهای مهندسی صنایع و مدیریت در محل کارفرما

Process Management

ارزیابی بلوغ فرآیندها، تجزیه و تحلیل و بازنگری/ بهبود فرآیندهای کسب و کار، تدوین/ بازبینی و بهبود نقشه فرآیندی، طراحی ساختار مبتنی بر فرآیند، مدل سازی فرآیندها (BPMN) و ...

FSSC 22000

طراحي و آموزش استاندارد FSSC22000 و همراهی در اجرا و تعهد به موفقیت در ممیزی شخص ثالث بعنوان یکی از تخصصی ترین استانداردهای ایمنی غذا مورد پذیرش اتحادیه اروپا و سایر کشورهای سراسر جهان (درکنار سایر استانداردهای ایمنی غذا) و ...

Risk Management

شناسایی حوزه های ریسک مهم سازمان، معماری سیستم مدیریت ریسک سازمان(طراحی الگوی مدیریت ریسک، تعیین معیارهای پذیرش ریسک و اشتهای ریسک پذیری، طراحی نظامنامه مدیریت ریسک، مدیریت ریسکهای سازمان (شناسایی، تحلیل و ارزیابی، تدوین برنامه های واکنش به ریسک و پایش و اندازه گیری اثربخشی) و ....

Project Management

طراحي و آموزش استانداردها و سيستمهاي مديريت پروژه، طراحي سيستمهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه، راه اندازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه در سازمان(PMO) و ...
- SPECIAL ABILITIES -

تمرکز SPM بر نیاز روز مشتریان در حوزه های تخصصی مشاوره مدیریت

بروزرسانی مستمر دانش مورد نیاز جهت حوزه های تخصصی بازار هدف و تمرکز و تجارب حاصل از امتداد خدمت گذاری در صنایع مشخص، موجب اطمینان مشتریان جهت اعتماد به شرکت SPM گردیده است …

جهت ارتباط سریع و مستقیم می توانید با ما در واتس آپ همراه باشید