فرآیندهای سازمان

– Our records & experiences –

BPM – BPMN – BPMS – مدیریت فرآیندهای کسب و کار

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1NIGCENG - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران2NIOEC - شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
3SPGC - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی - پالایشگاه هفتم4شرکت گسترش صنایع شیمایی سینا
5شرکت توسعه نگین مکران6شرکت صنایع پلیمر گچساران
7شرکت بیمه میهن8شرکت بیمه معلم
9شرکت بیمه ایران 10شرکت بیمه البرز
11شرکت بیمه رازی12شرکت بیمه سرمد
13IDRO - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران14شرکت تولیدی صنعتی آلومینات
15شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و 16 ستاد استانی16گروه مالی بانک مسکن
17شرکت ایرانسل18شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
19شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع امام خمینی20شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
21شرکت آتیه فروزان سبحان (آوازه)22شرکتSPEC Ship Management
23شرکت ماموت خودرو24صنایع سیمان کرمان
25شرکت پترو عمران مکران26شرکت آب نیروی مکران
27شرکت ایران ترانسفو ری28شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران
29شيرآلات ساختماني و صنعتي ايران - KWC30شرکت نوراکاسپین
31شرکت تولیدی و بازرگانی البرز پلور – آب معدنی MIWA32شرکت پارسا پلیمر شریف
33شرکت بهستان پخش34شرکت شیشه سازی مینا
35شرکت فناوری اطلاعات فرا لیماک پارت36شرکت آرین شیمی
37شرکت صنایع شیمیایی اکسیر آسو