آزمایشگاهی

– Our records & experiences –

ISO / IEC 17025

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1آزمایشگاه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان منطقه آزاد چابهار2شيرآلات ساختماني و صنعتي ايران - KWC
3شرکت معدنی و صنعتی چادرملو4شرکت معدنی و صنعتی چادرملو - نگهداری و بهبود سال اول
5صنایع سیمان کرمان6سیمان ممتازان کرمان
7شرکت سیمان زاوه تربت8شرکت همارشتن
9شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – واحد گندله سازی سه چاهون10شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
11شرکت مروارید آرد دماوند12شرکت ابزار درمان
13شرکت چسب ساز14شرکت صانع روی زنجان
15شرکت پارسا پلیمر شریف16