معرفی شرکت

درباره شرکت

شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M با هدف كمك به ارتقاي کيفيت، بهره وری، تعالی و توسعۀ مديريت در کشور؛ همچنين ترويج رويكردهاي سيستمي به حوزه های مختلف مدیریت و اشاعه استانداردهاي ملي و بين المللي مرتبط، در راستاي اهداف ارزشمند مؤسسان خود و با سرمايه اي از تخصص و تجربه، بنیان نهاده شده است. با اتكاء بر تجارب و دانش فني و مديريتي گران بهاءِ مدیران و كارشناسان همكار S.P.M -كه همگي داراي سوابق 10 الی 30 ساله مرتبط با موضوع مشاوره مدیریت میباشند-، خود را برخوردار از پشتوانه علمي لازم جهت ارتقاء فرهنگ و توان علمي، فني و مديريتي و راهبردي سازمانها می دانیم و در اين راستا تلاش مي نمايیم تا با استعانت از خداوند متعال و توجه و تمرکز ويژه به مفهوم خدمات مشاوره مديريت، شريک دانايي براي مشتريیان خود در زمينۀ بهبود عملکرد و رفع گلوگاههاي مديريتی ایشان میباشیم. شایان ذکر می باشد تیم مدیریتی و کارشناسی S.P.M، دارای سابقه ای درخشان انجام ممیزی از سوی شرکتهای معتیر صدور گواهینامه دهنده در زمینه ممیزی سیستمهای مدیریتی و همچنین ارزیابی در قالب همکاری با دبیرخانه جوایز مختلف و متنوع مدل تعالی سازمانی در حوزه های مختلف صنعت می باشند. بر این اساس و درسايه برقراري ارتباط موثر با خبرگان علمي و دانشگاهي كشور و در راستاي مأموريت و چشم انداز تعريف شده S.P.M ، قادر مي باشیم تا سبد متنوع، به روز و گسترده ای از خدمات را به مشتريان خود ارائه نمايیم. امری که منجر به آن گردیده است تا تعداد بسیاری از مشتریان، بصورت متداوم و پیوسته، ما را در خدمت دهی به آنان، سربلند و صاحب توفیق نماید.  

موضوع فعالیت شرکت

فعالیت S.P.M ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش در زمينه مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه، برنامه ریزی، نیروی انسانی، بازرگانی، انرژی، ریسک، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت، امنیت اطلاعات، اندازه گیری /آزمون و ابزارها، مدیریت دارایی و همچنین تدوین برنامه استراتژیک و نظام های تعالی سازمانی و سایر متدولوژیهای مهندسی صنایع و سيستمهاي کلان مديريت می باشد.

مأموریت شرکت

ما يك شركت كاملاً خصوصي هستيم كه در زمينه ارائه خدمات مشاوره مديريت در ایران و کشورهای همسایه به فعاليت مي پردازيم. مشتريان خود را تمامي سازمانهاي دولتي و خصوصي كشور اعم از توليدي و خدماتي مي دانيم و بعنوان ماموريت خود، كمك به ایشان در جهت حفظ و بهبود فعاليتها، افزايش سود آوري و بهبود سيستم هاي كاري از طريق ارائه خدمات تخصصي مشاوره مدیریت را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده ايم.

شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M بر پايه اعتماد راسخ به تخصص و شخصيت گروه اجرایی و کارشناسی خود شكل گرفته است و اين شخصيت، در سيستم ارزشي شركت نيز موثر مي باشد. لذا در انتخاب همكاران خود نهايت دقت را بكار خواهيم برد بنحويكه عناصر دانش، تخصص، تجربه و اخلاق حرفه اي، اصلي ترين معيارهاي ما در گسترش و توسعه منابع انساني شركت مي باشند.

ما در S.P.M درستي و راستي، ميل به پيروزي، اعتماد، احترام، توجه به علائق و خواستهاي معقول و مشروع افراد، بدعت و نوآوري، تمركز بر نيازهاي مشتري، مهارتهاي شخصي، رفتار مناسب، كيفيت خدمات و رقابت سالم را از اصلي ترين اصول ارزشي حاكم بر جو شركت مي دانيم و در سايه آن، حصول هرگونه موفقيتي را ناشي از تلاش تك تك ذينفعان سازمان اعم از سهامداران، كاركنان و مشتريان تلقي خواهيم نمود. نسبت به مقصد و مسير خود براي بدست آوردن رهبريت و كسب مزيت رقابتي و موفقيت تجاري پايدار، ديد روشني داريم و عليرغم آنكه شركتي انتفاعي هستيم، اما تنها اهداف مادي را براي خود متصور نمي باشيم. در عين حال كه ميدانيم رقابت سختي را در راستاي دستيابي به اهداف خود پيش روی داريم، اما تنها به نتيجه نمي انديشيم، بلكه چگونگي دستيابي به اهداف نيز براي ما مهم می باشد.

معتقديم براي آنكه مشتريان مان پاداش خدمات صادقانه گروه S.P.M را با بهتر شمردن ما در حوزه خدمات مشاوره مدیریت دهند، می بایست همواره در مسیر ارائه خدمات با كيفيت تر و برجسته در جهت تامين رضايت ایشان گام بر داریم. لذا بواسطه اعتقاد به بهبود مستمر، هيچگاه خود را از يادگيري بي نياز ندانسته ایم و معتقديم كه وقتي ديگران كاري را خوب انجام مي دهند، ما نيز بايد قادر باشيم آن كار را حداقل به خوبي آنها انجام دهيم.

چشم انداز شرکت

شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M مي خواهد در بسط و گسترش و بكارگيري دانش مديريت نوين، سرآمد باشد و در راستاي بدست آوردن مزيت پيشرو بودن، خود را موظف به توجه ويژه به نيازهاي اظهارشده و حتي اظهارنشده مشتريانش مي داند تا بتواند ایشان را در شناسايي، جذب و بهره مندي از منافع بالقوه موجود در دل فرصت هاي محيط پيرامونشان، ياري نمايد.

ما برآنيم تا با توكل بر خدا و تكيه بر شايستگي هاي محوري خود؛ روح مشتري محوري، شايسته سالاري، اعتماد متقابل، احساس مسئوليت، تفكر و خود مديريتي را در سازمان خويش بدميم، بنحويكه قادر باشيم به طريقي شايسته، به تعهدات خود در قبال تمامي ذينفعان سازمان عمل نماييم. اما در اين راه فعاليت هاي خود را تا آنجا گسترش مي دهيم كه بتوانيم به نحوي شايسته از عهده تعهدات خود برآئیم.

بعنوان يك هدف بنا داريم تا با تجهيز خود به سلاح علم، دانش، تجربه، تخصص و تعهد و در سايه گسترش فعاليت هاي خود در قالب تشریک دانش با ساير شركت ها، به تنوع بي نظيري از خدمات مشاوره رسيده و بتوانيم اولين گزينه سازمانها بعنوان طرف مشورت گرديم و با كسب اين جايگاه اعتباري، توفیق و فرصت خدمت به کشورمان را بيش از پيش بدست آوريم.

چارت سازمانی شرکت