مدیر سیستمها و مدلهای مدیریت پروژه

رضا آتش فراز

رضا آتش فراز

تحصیلات:

  • کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت
  • دکتری مدیریت کسب و کار DBA

سابقه شغلی مرتبط: 20 سال

سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر بخش سیستمها و مدلهای مدیریت پروژه / مشاور و مدرس شرکت به مدت 8 سال
  • مشاور، مدرس و ممیز سیستمها و مدلهای مدیریت پروژه بمدت 20 سال
  • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه­ای (PMP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
  • دارای گواهی دوره مدیریت پروژه پیشرفته دانشگاه ESC Lille ( فرانسه)
  • مؤلف کتب و مقالات متعدد در زمینه مدیریت پروژه