مدیر بخش استانداردهای غذا

احسان سبکتکین

احسان سبکتکین

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع غذایی

سابقه شغلی مرتبط: 30 سال

 سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر بخش استانداردهای مرتبط با صنعت غذا / مشاور و مدرس شرکت به مدت 12 سال
  • مشاور، سرممیز و مدرس استانداردهای ایزو 9001 ، ایزو 22000 و سیستم HACCP، IFS، BRC، FSSC22000 و HSE
  • مشاور مورد تائید مؤسسه استاندرد و تحقیقات صنعتی ایران
  • بیش از بیست و پنج سال فعالیت اجرائی (مشاوره و مدیریت) در کارخانجات تولیدی صنایع غذائی
  • سرممیز و سرمدرس ارشد TUV NORD (AUSTRIA)