مدیر بخش استانداردهای امنیت اطلاعات

نیما نبوی

نیما نبوی

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 

سابقه شغلی مرتبط: 18 سال

 

سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر بخش استانداردهای امنیت اطلاعات / مشاور و مدرس شرکت به مدت 10 سال
  • مشاور، مدرس و ممیز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001/BS7799 بمدت 16 سال
  • ممیز ISO 27001, ISO 20000 در شرکت توف نورد ایران / توف آستریا