نفت، گاز و پتروشیمی

- Our records & experiences -

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1396- 1397
 • استقرار سیستم مدیریت پروژه بر اساس ISO21500:2012 در 1396 – 1397

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1398 – 1399
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1398 – 1399
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1398 – 1399
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز بر اساس ISO/TS29001:2020 در 1398 – 1399
 • استقرار سیستم زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS در 1398 – 1399

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (پالایشگاه هفتم)

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1400 – 1401
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1400 – 1401
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1400 – 1401
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز بر اساس ISO/TS29001:2020 در 1400 – 1401
 • استقرار سیستم زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS در 1400 – 1401

شرکت توسعه پتروشیمی مکران و شرکتهای زیرمجموعه

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1394 – 1395
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1394 – 1395
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS18001:2007 در 1394 – 1395
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز بر اساس ISO/TS29001:2010 در 1394 – 1395
 • استقرار سیستم زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS در 1394 – 1395

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1402
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1402
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1402
 • استقرار سیستم مدیریت شایستگی پرسنل ISO10015:2019 در 1402
 • استقرار سیستم زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS در 1402
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز بر اساس ISO/TS29001:2020 در 1402
شرکت صنایع پلیمر گچساران

شرکت صنایع پلیمر گچساران

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1401 -1402
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1401 -1402
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1401 -1402
 • استقرار سیستم زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS در 1401 -1402
 • استقرار سیستم مدیریت ریسک بر اساس ISO31000:2018 در 1401 -1402
 • استقرار مدل تعالی سازمانی جایزه پتروشیمی بر اساس مدل CPM3 در 1401
شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا

شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1401
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1401
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1401
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) (شرکت نیروگستر)

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) (شرکت نیروگستر)

 • مدیریت پروژه حرفه ای بر اساس استاندارد ICB جهت گواهینامه بین المللی IPMA-D در 1400
شرکت نیروی نفت و گاز سپانیر (فاز 15-16 طرح توسعه گازی پارس جنوبی)

شرکت نیروی نفت و گاز سپانیر (فاز 15-16 طرح توسعه گازی پارس جنوبی)

 • استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO50001:2011 در 1391 – 1392
شرکت آریا نفت شهاب

شرکت آریا نفت شهاب

 • استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO50001:2011 در 1391 – 1392
صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان شرکت نفت

صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان شرکت نفت

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1395
شرکت SPEC Ship Management

شرکت SPEC Ship Management

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1401
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1401
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1401
 • نگهداری، بهبود و بروزرسانی سیستمهای ISO9001/ISO14001/ISO45001 از سال 1402 تا کنون