خدمات

- Our Services -

خدمات ما

سرفصل خدمات(محصولات) شرکت SPM در حوزه مشاوره، آموزش و نظارت/ همراهی در اجرای آخرین ویرایش مدلها، نظام ها و سیستمهای مدیریتی و مهندسی صنایع،
به قرار ذیل می باشد:

استانداردها و سيستمهای مديريتی

نام اختصارینام تشریحی محصولتوضیحات
سیستم مدیریت یکپارچه
ISO 9001سیستم مدیریت کیفیتQMS – Quality Management System
ISO 14001سیستم مدیریت زیست محیطیEMS – Environmental Management System
ISO 45001
OHSAS 18001
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSMS – Occupational Health & Safety Management System
HSE-MSسیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست Health Safety Executive – Management System
IMSسیستم مدیریت یکپارچهIntegrated Management System
سیستم مدیریت کیفیت در صنوف تخصصی
ISO/TS 29001مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیQMS – Petroleum, Petrochemical and Natural Gas
IATF 16949مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازیTechnical specification for automotive sector quality management systems
ISO 13485مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکیQMS – Medical Devices
ISO 15189مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبیMedical laboratories – Requirements for quality & competence
استانداردهای حوزه مدیریت پروژه
ISO 21500مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – زمینه و مفاهیمProject, programme and portfolio management — Context and concepts
ISO 21502مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – مدیریت پروژهProject, programme and portfolio management — Guidance on project management
ISO 21503مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – مدیریت برنامهProject, programme & portfolio management — Guidance on programme management
ISO 21504مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – مدیریت پورتفولیوProject, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management
ISO 10006خطوط راهنما جهت مدیریت کیفیت در پروژه ها Quality management — Guidelines for quality management in projects
PMBOKمدیریت دانش پروژهStandard for Project Management & a Guide to the Project Management Body of Knowledge
دوره آزمون IPMAدوره آموزشی آزمون انجمن بین المللی مدیریت پروژهInternational Project Management Association
سیستمهای مدیریت تخصصی
ISO 31000سیستم مدیریت ریسکRisk management — Principles and guidelines
ISO 50001سیستم مدیریت انرژیEnergy management systems
ISO/IEC 27000سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISMS – Information Security Management System
ISO 28000سیستم مدیریت امنیت زنجیره تأمینSpecification for security management systems for the supply chain
ISO 37001سیستم مدیریت ضد رشوهAnti-bribery management systems
ISO 10668ارزش گذاری برند (الزامات ارزش گذاری مالی برند)Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation
ISO 15378الزامات مواد اولیه بسته بندی در صنعت غذا و داروParticular requirements for the Primary packaging materials for medicinal products
ISO 26000خطوط راهنما مقبولیت اجتماعیGuidance on social responsibility
SMETAبرنامه اصول اخلاقی تجارتSedex Members Ethical Trade Audit
SA 8000سیستم مدیریت مقبولیت و پاسخگویی اجتماعیSocial Accountability Management System
CE Markingنشان انطباق محصول با الزامات ایمنی اتحادیه اروپا Product Conformity Assessment
استانداردهای اندازه گیری و آزمون و بازرسی
ISO/IEC 17025سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها Lab – QMS
ISO/IEC 17020ارزیابی انطباق – الزامات عملیاتی شرکتهای بازرسیConformity assessment
ISO 10012مدیریت اندازه گیری فرایندها و تجهیزات اندازه گیریMeasurement management systems Requirements for measurement processes & measuring equipment
استانداردهای حوزه آموزش
ISO 10015خطوط راهنما مدیریت و توسعه شایستگی کارکنانQuality management – Guidelines for competence management & people development
ISO 21001سیستم مدیریتی برای سازمانهای آموزشیEducational organizations – Management systems for educational organizations
استانداردهای در ارتباط با مشتریان و سایر ذینفعان سازمان
ISO 10001خطوط راهنما قوانین رفتاری در سازمانها (رضایت مشتری)QMS – Customer satisfaction –Guidelines for codes of conduct for organizations
ISO 10002خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمانها QMS – Customer satisfaction –Guidelines for complaints handling in organizations
ISO 10003خطوط راهنما حل اختلافات برون سازماني مشتريانQMS – Customer satisfaction –Guidelines for dispute resolution external to the organization
ISO 10004خطوط راهنما اندازه گیری رضایت مشتريانQuality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring
استانداردهای حوزه صنایع غذایی
FSSC 22000سیستم ایمنی غذ ا Food Safety System Certification 22000
ISO 22000سیستم مدیریت ایمنی غذا FSMS Food Safety Management System
HACCPتجزیه و تجلیل خطرات کنترل نقاط بحرانیHazard Analysis Critical Control Point
IFSاستاندارد بین المللی غذاInternational Food Standard
BRCاستاندارد بین المللی غذا در کشور های اروپاییBritish Retail Consortium – The BRC Global Standard Food
SFBBسیستم مدیریت عرضه مواد غذایی Safety Food Better Business
Halal Foodنشان حلال
روشهای خوب ساخت و تولید – الزامات زیرساختی
GMPروش های خوب ساختGood Manufacturing Practices
GHPروش های خوب بهداشتیGood Health Practices
GCPروش های خوب کلینیکیGood Clinic Practices
GVPروش های خوب داروسازیgood pharmacovigilance practices
GLPروش های خوب آزمایشگاهیGood Laboratory Practices
ISO 22716روش های خوب ساختCosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP)
و
نگهداری و بروز رسانی سيستم هاي مديريت و /استانداردهای مستقر در سازمان
اجراي مميزيهاي داخلي مستقل براي شركتهايي كه موفق به اخذ گواهينامه استانداردهاي مربوطه شده اند و نیز انجام مميزيهاي مستقل سيستمهاي مديريت

مديريت فرايندهاي كسب و كار Business Process Management

نام اختصاری محصولنام تشریحی محصول
BPMطراحی، آموزش، نظارت، پیکربندی، اجرا وآنالیز فرایندهای کسب و کار شامل:
تدوین/ بازبینی و بهبود نقشه فرآیندی
ارزیابی بلوغ فرآیندها
تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها
طراحی ساختار مبتنی بر فرآیند
استقرار نظام ممیزی فرآیندها
طراحی و استقرار نظام نگهداشت مدیریت فرآیندها
BPMNمشاوره، آموزش و نظارت بر اجرای استانداردسازی و مدلسازی فرآیندها
BPMSمشاوره، آموزش و نظارت بر اجرا درخصوص انتخاب و بکارگیری ابزارهای مناسب BPMS

مدلهای تعالی سازمانی

نام اختصاری محصولنام تشریحی محصول
EFQMطراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
INQAطراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه ملی کیفیت ایران
INPE Awardطراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه ملی تعالی سازمانی ایران
INFDQ Awardطراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران
ICT – INQAطراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
PIE Award – CPM3طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
– – –طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران
– – –طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت
– – –طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه تعالی گروه سایپا

برنامه ریزی استراتژیک

نام اختصاری محصولنام تشریحی محصول
– – –پياده سازي نظام مديريت استراتژيك Strategic Management System – تدوین برنامه ریزی استراتژیک
– – –طراحی و استقرار (توسعه استراتژیهای سازمان) به روشهای کارت امتیازدهی متوازن BSC (Balanced Score Card)، …..
– – –شناسایی و اولیت بندی زمینه های رشد / تدوین استراتژی رشد
– – –تحلیل محصول/خدمت، بازار هدف و جایگاه موجود و برنامه ریزی جهت ارتقا و اصلاح آن
– – –تحلیل، شناسایی و برنامه ریزی زمینه های کاری جدید/ موجود جهت افزایش/توسعه درآمدزایی/سوددهی
– – –ارزیابی، طراحی و اجرای استراتژی های turnaround
– – –طراحی یا ارزیابی استراتژی های خرید/فروش کسب و کار (acquisition) یا تلفیق دو یا چند سازمان (merger)
– – –تدوین استراتژی های افزایش ظرفیت / تدوین استراتژی کاهش قیمت تمام شده
– – –تحلیل شرایط رقابتی بازار و تدوین، ارزیابی و انتخاب پاسخ رقابتی بهینه

متدولوژی و مدلهای کاربردی مهندسی صنایع

نام اختصاری محصولنام تشریحی محصول
Diagnosingمطالعات عارضه يابي سازمانهای تولیدی و خدماتی
Productivity Cycleچرخه مدیریت بهره وری
5Sنظام آراستگی محیط کار
– – –تدوين برنامه معماري سازماني

خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات IT & ITC

نام اختصاری محصولنام تشریحی محصول
– – –تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات
– – –طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت
– – –برنامه‌ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات
– – –طراحي دپارتمان و فرآيندهاي مديريت ICT مبتنی بر استانداردهای ITIL و COBIT
– – –كنترل پروژه و نظارت بر اجراي طرح‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات(عامل چهارم)
– – –طراحی نظام مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات(IT Governance)
– – –طراحی و استقرار مرکز داده و خدمات و سرویس‌های تحت شبکه (Data Center & Network Services)

آموزش

نام اختصاری محصولنام تشریحی محصول
– – –برگزاري سمينارهاي آموزشي در محل كارفرما با محوریت سرفصلهای موضوعیتهای فوق
– – –برگزاري سمينارهاي آموزشي مهارت های مدیریتی
– – –برگزاري سمينارهاي آموزشي مهارت های شغلی
– – –برگزاري سمينارهاي آموزشي مهارت های فردی

سایر محصولات و خدمات سازمان

نام محصول
بهبود سیستم داخلی سازمان ها
تدوین ساختار سازمانی و شرح مشاغل OSP – (طراحی/اصلاح ساختار سازمانی – تدوین/اصلاح روندهای درون سازمانی، شرح وظایف، فلوچارت گردش اطلاعات و گزارش ها و …
تدوین/اصلاح نظام ارزیابی عملکرد سازمان مبتنی بر فرآیند
تدوین/اصلاح نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی منابع انسانی موجود و برنامه ریزی آموزش، انتقال یا جایگزینی آنها
مشاوره در طراحی، ایجاد، آموزش و راه اندازی نظام و واحد ارتباط با مشتریان – طراحی و پياده سازي نظام طرح تكريم مشتري و ارباب رجوع
تحلیل زنجیره ارزش و برنامه ریزی اصلاح/بهبود آن
طراحی/پیاده سازی برنامه های مدیریت تغییر

مديريت پروژه
مشاوره طراحي سيستم هاي يكپارچه مديريت پروژه
مشاوره طراحي سيستم هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
اجراي خدمات مدیریت، برنامه ريزي و كنترل پروژه
راه اندازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه در سازمان( PMO )
شناسایی و تدوین چهارچوب نظام مدیریت پروژه سازمان
انجام مطالعات امكان سنجي پروژه هاي صنعتي و خدماتي

برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی و فروش
تدوین استراتژی بازاریابی و افزایش سهم بازار
تحلیل جایگاه در بازار و برنامه ریزی بهبود/تغییر آن
تحلیل سبد محصول/خدمت و برنامه ریزی جهت توسعه/جایگزینی آن
تحلیل کانال های توزیع و عرضه و برنامه ریزی جهت توسعه/جایگزینی آن
ارزیابی/تدوین استراتژی قیمت گذاری
تحلیل، ارزیابی و برنامه ریزی بهبود سیستم فروش و آموزش/جایگزینی نیروهای فروش

مديريت منابع انساني
برنامه ریزی سیستم مدیریت منابع انسانی / ارزیابی، اصلاح و طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی
طراحي و پياده سازي نظام جامع بهره وري کارکنان
طراحي نظام هاي جامع حقوق و دستمزد كاركنان
طراحي نظام هاي جامع انگيزشی و پاداش كاركنان
طراحي نظام مديريت مشاركتي و سيستم پيشنهادات Suggestion System
طراحی سیستم های نظرسنجی از کارکنان، مشتریان و جامعه

راه اندازی و هدایت کسب و کار/پروژة جدید
تحلیل بازار / تحلیل چشم انداز رقابتی بازار
تحلیل قوت ها و ضعف های درونی سازمان
شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی زمینه های سرمایه گذاری
Feasibility Study – تدوین طرح کسب و کار (تجاری) BP Business Plan – تنظیم پروپوزال
تدوین استراتژی ورود به بازار
تحلیل و اولویت بندی استراتژی و برنامه NPD
طراحي Layout ، بهبود چيدمان سالن ها و خطوط توليدي – جانمايي و جايابي واحدهاي ستادي و كارگاهي
مطالعه كار و زمان و بالانس خطوط توليدي

سایر متدولوژیهای مهندسی صنایع
طراحي و استقرار سيستم مديريت دانش (KM)
طراحي و پياده سازي نظام مديريت كيفيت جامع (TQM)
طراحي نظام جامع نگهداري و تعميرات (NET)
طراحي و پیاده سازی سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مدیریت توليد
طراحي و پیاده سازی سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مدیریت موجودي ها
طراحی، برنامه ريزي و بهينه سازي سيستم حمل و نقل

ابزارها و فنون تخصصی
ارزیابی ایمنی شغلی JSA – Job Safety Assessment
آنالیز آثار و نتایج شکست FMEA – Failure Mode and Effect Analyses
آنالیز اندازه گیری سیستم MSA – Measurement System Analyses
کنترل آماری فرآیندها SPC – Statistical Process Control
اندازه گیری رضایت مشتری CSM – Customer Satisfaction Measurement